De schone werkplek

De schone werkplekschone-werkplek

Een belangrijk deel van het werk van schoonmakers is om het werk van anderen mogelijk en aangenamer te maken. Mensen werken en leren prettigere in een schoongemaakte omgeving. Geuroverlast en stof leiden tot stress. Deze beïnvloedt de werk-en leerprestaties rechtstreeks en kan tot meer dan tien procent prestatieverlies leiden. Vooral het verband tussen ongezonde lucht, stof en verhoogd ziekteverzuim is meermalen aangetoond.

Opleidingen in de schoonmaak

Opleidingen in de schoonmaakbranche

Goed schoonmaakwerk vereist goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. Mensen blijven gemotiveerd als ze in hun werk kunnen groeien. De schoonmaak biedt daarvoor de mogelijkheid. OSB en vakbonden hebben afspraken over opleiden gemaakt in de CAO.

Ongelukken zijn vaker te wijten aan onwetendheid van de betrokkene dan aan een gebrek aan apparatuur.

Daarom is een goede vakopleiding net zo belangrijk als goed materiaal

Innovatie in de schoonmaak

Innovaties in de schoonmaakbranche

Drie aansprekende innovaties in de schoonmaakwereld

Microvezel
De grootste innovatie die we de afgelopen decennia in de schoonmaak hebben gezien. Het is een verbetering van een heel schoonmaaksysteem.

Hand- en toilethygiëne
Denk aan dispensers, luchtverfrissers en handdrogers. De op afstand elektronisch te controleren vullingen zijn bijzonder. Dat is een echte productverbetering.

Schoonmaakrobots
De robot doet zijn intrede.