De schone werkplek

De schone werkplekschone-werkplek

Een belangrijk deel van het werk van schoonmakers is om het werk van anderen mogelijk en aangenamer te maken. Mensen werken en leren prettigere in een schoongemaakte omgeving. Geuroverlast en stof leiden tot stress. Deze beïnvloedt de werk-en leerprestaties rechtstreeks en kan tot meer dan tien procent prestatieverlies leiden. Vooral het verband tussen ongezonde lucht, stof en verhoogd ziekteverzuim is meermalen aangetoond.