Social Return

De rijksoverheid stimuleert dat iedereen die moeite heeft deel te nemen aan het arbeidsproces de kans krijgt ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Ook Vonk Schoonmaakbedrijf wil hier haar steentje aan bijdragen en biedt arbeidsplaatsen aan, aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Als familiebedrijf hebben wij een aantal waarden die we in de gehele organisatie proberen na te leven. In principe krijgt iedereen bij ons een kans. Ons motto is, wie wil werken, kan werken!

Wij streven naar tevreden werknemers en verwachten dat ze altijd goed werk afleveren. We gaan er immers vanuit dat wanneer de werknemer tevreden is, de opdrachtgever ook tevreden is. Onze medewerkers zijn het visitekaartje van ons bedrijf.

Social return vergt een investering. Zowel qua tijd, geld als energie. Hoe meer onze opdrachtgevers zich hiervan bewust zijn en bereid zijn om hierin te investeren, hoe meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt wij kunnen inzetten. Helaas merken wij regelmatig dat het draagvlak bij onze opdrachtgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten nog beperkt is. Voorbeeld hiervan is dat het soms tijd kost voor deze werknemers om te wennen aan het arbeidsproces, regelmatig naar het werk te gaan en zich te houden aan de gemaakte afspraken.

Voor het werven van kandidaten werken wij samen met lokale instellingen, DWI en het UWV. Sw-medewerkers worden op basis van een uitzendconstructie ingeleend, anderen komen rechtstreeks in dienst bij ons. We hebben mooie voorbeelden van mensen die vanuit een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij ons begonnen als uitzendkracht en nu een contract hebben voor onbepaalde tijd.

Om social return te kunnen laten slagen zullen wij ons blijven inzetten om bij opdrachtgevers het draagvlak te vergroten en de samenwerking daarin te zoeken. Wij hopen dat ook in samenwerking met onze opdrachtgevers dit te kunnen realiseren.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden!